Historia 1a2

Studenter på en föreläsning

Om kursen

I Historia 1a2 fortsätter du din resa i historien från där du slutade i Historia 1a1. Här kommer vi gå mer in på djupet, både gällande förändringsprocesser och hur vi granskar historiskt källmaterial.

Historia 1a2

Kurskod:

HISHIS01a2

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

50 p

Studieform:

Distans, Flex, Klassrum

Du kommer även få möjlighet till att utveckla ditt historiemedvetande genom att reflektera över hur mening skapas av det förflutna, och därmed även hur det förflutna kopplas till världen idag samt ge en inblick på hur det kommer se ut i framtiden.

Du kommer att lära dig:

  • Begrunda olika historiska frågeställningar
  • Globala förändringsprocesser och händelser
  • Granska och tolka historiskt källmaterial
  • Resonera kring hur historia används i samband med aktuella konflikter och samarbetssträvanden.

Förkunskaper: Historia 1a1

Efter avslutad kurs: Du kan söka vidare till Historia 2a

Intresseanmälan