Historia 1a2

Studenter på en föreläsning

Om kursen

I Historia 1a2 fortsätter du din resa i historien från där du slutade i Historia 1a1. Här kommer vi gå mer in på djupet, både gällande förändringsprocesser och hur vi granskar historiskt källmaterial. Kursen behandlar även att kritiskt granska hur historia används och presenteras i olika sammanhang. På så vis kommer du utveckla ditt historiemedvetande och kunna koppla hur olika händelser har påverkat samhället och hur det fortfarande påverkar oss idag.

Historia 1a2

Kurskod:

HISHIS01a2

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

50 p

Studieform:

Distans, Flex, Klassrum

Du kommer att lära dig:

  • Begrunda olika historiska frågeställningar
  • Globala förändringsprocesser och händelser
  • Granska och tolka historiskt källmaterial
  • Resonera kring hur historia används i samband med aktuella konflikter och samarbetssträvanden.

Förkunskaper: Historia 1a1

Efter avslutad kurs: Du kan söka vidare till Historia 2a

Intresseanmälan